Cv-installatie

De Cv-installatie is verantwoordelijk voor twee derde van het energiegebruik in een gemiddeld huishouden. De verwarming en warm water zijn de belangrijkste energievreters. Cv- en warmwaterinstallaties op gas of elektriciteit hebben vanwege hun gebruik van fossiele brandstof gevolgen op het milieu. Er zijn ook Cv- en warmwaterinstallaties op duurzame energie, zoals een zonneboiler en een warmtepomp. Deze verminderen het gebruik van fossiele brandstof en helpen het milieu. Het is ook belangrijk zelf energiezuinig om te gaan met de verwarming en warm water.

Uitstoot combiketel

Het merendeel van de huishoudens in Nederland heeft een individuele gasinstallatie zoals een combiketel. Gemiddeld zorgen de verwarming en de warmtekraan samen voor 2800 kilogram CO2-uitstoot per huishouden per jaar. Er is dus veel milieuwinst te behalen door het besparen van energie via de Cv-installatie en op warm water.

Verwarming via alternatieven

Het kan ook dat je een individuele geiser in huis hebt, of een individuele elektrische boiler of collectieve stads- of blokverwarming.

Er zijn ook duurzame energiebronnen voor warm water en verwarming. Een paar procent van de huishoudens in Nederland maakt gebruik van een zonneboiler of een warmtepomp. Deze maken gebruik van de zonnewarmte om water op te warmen en warmte uit de omgeving om de woning te voorzien van warm water en verwarming. Deze bronnen gaan nooit op en er komt veel minder CO2 vrij bij gebruik, dus het milieu wordt veel minder belast.

Ketel vervangen door zuinige ketel

Het vervangen van de huidige Cv- of combiketel brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo scheelt de aankoop van een nieuwe zuinige ketel milieubelasting, kan de nieuwe ketel voor een verlaging van de energiekosten zorgen en verbetert het energielabel van de woning.

Stads- of blokverwarming

Als je gebruikmaakt van stadsverwarming of blokverwarming ben je aangewezen op een collectieve voorziening welke niet te vervangen is. Het kan wel mogelijk zijn om een individueel toestel voor warm water (zoals een geiser of elektrische boiler) te vervangen door een efficiƫnter toestel of door een zonneboiler of warmtepomp.