Een duurzame toekomst

Meehelpen aan een duurzame toekomst: stap over op groene energie!

Benieuwd wat je zelf kunt bijdragen om de opwarming van onze aarde tegen te gaan? Gelukkig hoeft dit geen tijdrovende klus te zijn maar is het antwoord simpel. Een van de beste stappen die je in de duurzame richting kunt nemen is het overstappen op groene energie! Ruim 66% van de Nederlanders heeft deze stap al gemaakt, maar door de noodzaak is het natuurlijk belangrijk dat dit 100% gaat worden! Ben jij al overgestapt van energie?

Waarom overstappen op groene energie?

Er zijn talloze redenen om over te stappen op groene energie. De voornaamste reden is vanwege het duurzame karakter hiervan. Het opwekken van groene stroom is beter voor het milieu. Bij het opwekken van groene stroom vindt namelijk bijna geen CO2 uitstoot plaats. Hierdoor voorkomt het opwarming van de aarde. Verder zorgt het voor een schonere wereld, er worden bij het opwekken van deze stroom namelijk geen materialen verbrand waardoor de luchtkwaliteit naar beneden gaat. Daarnaast zorgt de winning van fossiele brandstoffen ook voor water en lucht vervuiling, dit willen we dus niet langer.

Een ander voordeel is dat de fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen op den duur zullen opraken. We zullen dus ooit volledig moeten overstappen op duurzamere bronnen voor onze energielevering. Door nu over te stappen naar groene stroom help je deze transitie een handje en geef je bij energiemaatschappijen aan dat ze hier meer op in moeten gaan zetten.

Daarnaast is het voor elk land mogelijk om groene energie op te wekken. Niet elk land kan elke vorm van groene energie opwekken, maar voor Nederland zijn windenergie en zonne-energie goede bronnen. Bij het gebruik maken van deze bronnen zorgen we er ook voor dat we minder afhankelijk worden van andere landen om te kunnen voorzien in onze energiebehoefte.

Als laatste is het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen veelal geautomatiseerd. Bij groene energiebronnen is er meer arbeid nodig, en dit betekend dus ook meer banen. Overstappen op groene energie stimuleert dus ook onze economie.

Overstappen naar groene energie is dus goed voor het milieu, de gezondheid, technologische ontwikkeling en het creëert meer banen!

Wat is groene energie nu eigenlijk?

Groene energie wordt voornamelijk opgewekt door hernieuwbare energiebronnen. De bekendste hiervan zijn zonne-energie (door middel van zonnepanelen), waterenergie (waterkrachtcentrales) en windenergie (windmolens). Een minder bekende vorm van groene energie opwekken is door de verbranding van biomassa. Biomassa is organisch materiaal zoals groente-, tuin-, en fruitafval, maar ook de verbranding van hout, rioolslib en mest valt onder het opwekken van groene energie uit biomassa.

Er wordt bij het opwekken van elektriciteit dus niet langer gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas.

Hoe werkt de levering van groene stroom?

Alle stroom in Nederland loopt over hetzelfde energienet, het is een mix van groene en grijze (opgewekt uit fossiele brandstoffen) stroom. Er komt dus niet opeens andere stroom uit je stopcontact doordat je groene energie koopt. Je energieleverancier koopt groene stroom certificaten zodat je ervan verzekerd bent dat de stroom die je verbruikt op een duurzame manier is opgewekt.